Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem

Na podstawie porozumienia ze Starostą Słupskim realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, którego celem jest stymulowanie psychofizycznego rozwoju od momentu uzyskania niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Dzieci przyjmowane są przez Dyrektora Ośrodka na podstawie pisemnej prośby rodziców, do której dołączona jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Ośrodek dysponuje kadrą pedagogiczną przygotowaną do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w postaci nauczycieli-specjalistów np. terapeuty wczesnego wspomagania i rewalidacji dzieci z autyzmem, neurologopedy, logopedy , terapeuty integracji sensorycznej, fizjoterapii i usprawniania ruchu, psychologa, itd.
 
Praca nad rozwojem zaburzonych funkcji dziecka przebiegać będzie równolegle z oddziaływaniami wychowawczymi. Rodzice i ich pociechy pozostawać będą w klimacie wsparcia emocjonalnego i poczucia wiary w sukces.
Obejmujemy opieką dzieci:
-z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
- z zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi,
- z zaburzeniami rozwoju mowy,
- niewidome i niedowidzące,
- z niedosłuchem,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z zespołami genetycznymi,
- z autyzmem,
-z innymi problemami rozwojowymi,
Oddziaływania terapeutyczne realizowane są poprzez zajęcia specjalistyczne takie jak: terapia integracji sensorycznej, terapia logopedyczna, wsparcie psychologiczne, oddziaływania tyflopedagogiczne, surdopedagogiczne, itp. Na zajęciach, w zależności od potrzeb i możliwości wychowanka stosowane są metody, między innymi: komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC), metoda integracji sensorycznej , programy Knillów, metoda C. Moralesa, Plany Aktywności, elementy metody poznawczo -behawioralnej, itp.
Dzięki temu dzieci mogą usprawniać, rozwijać i doskonalić: rozwój motoryki dużej, małej, komunikację, schemat ciała, funkcje poznawcze, pamięć, uwagę, samoobsługę, doskonalić relacje społeczne itp.
 
W pracy z małym dzieckiem dużą uwagę koncentrujemy na doskonaleniu relacji matka – dziecko. Staramy się, aby rodzice byli partnerami w terapii.

Zainteresowanych rodziców lub opiekunów prosimy o kontakt:
z Dyrektorem Ośrodka od poniedziałku do piątku
tel/fax 59/8113069
e-mail: oswdamnica@wp.pl

 

CAM00611 CAM00905 DSCF2456 DSCF2473

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1