STRONA GŁÓWNA

 

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
SIĘGAJ WYŻEJ
DZIAŁANIA INTEGRACYJNE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE  SŁUPSKIM
 
 

Sięgaj wyżej.. II edycja 2010

    

      W czasie zimowych ferii, w dn. 15 – 28 lutego br. tj.  28 –osobowa grupa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy uczestniczyła – w ramach partnerstwa społecznego – w realizacji II edycji programu „Sięgaj wyżej”. Projekt opracowano i realizowano w  Centrum Charytatywno-Społecznym Caritas w Ustce / Lędowie/. Głównym celem projektu, przewidzianego na czas trwania ferii zimowych, były działania integracyjne osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim. Na każdym  tygodniowym turnusie przebywała grupa 25 dzieci i młodzieży: 14-ro z Ośrodka w Damnicy i 11-tu ze szkół ogólnodostępnych gminy Ustka. Łącznie w projekcie wzięło udział 50 uczniów. Z ramienia placówki w projekcie uczestniczyło czworo nauczycieli, którzy towarzyszyli swoim wychowankom podczas każdego z turnusów.

     W ramach programu zorganizowano różnorodne zajęcia sportowe, plastyczne, fotograficzne, komputerowe oraz z zakresu komunikacji społecznej.

28 lutego br. w Klubie Garnizonowym CSzMW odbyła się wystawa dorobku artystycznego dzieci uczestniczących w tym programie.
Wystawę otworzyli: Dyrektor Caritas Ustka ks. kmdr. Zygmunt Kaźmierak. W uroczystości brali również udział: Koordynator Projektu Hanna Pela, Asystent Projektu Małgorzata Gołgowska, dyr. SOSW w Damnicy Władysława Hanuszewicz – partner projektu.
Dzieci żywo interesowały się wystawą, z przejęciem komentowały prace swoje i kolegów. Fotografie i prace plastyczne były efektem ich aktywności podczas zajęć. Na zakończenie projektu "Sięgaj Wyżej" dzieci dostały dyplomy za uczestnictwo w projekcie. Do domów wróciły radosne i wypoczęte, z  kręgiem nowych kolegów i koleżanek.

                                                                                                                      Władysława Hanuszewicz

2 3 4 5 6 7 8

Photo Gallery Ajax by VisualLightBox.com v3.1

opracowanie strony: Grzegorz Misan