Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w roku szkolnym 2018/2019
Przewodnicząca - Beata Gałecka
Wiceprzewodnicząca - Ewa Zamęcka
Skarbnik - Janusz Gemski
Sekretarz - Jacek Sieciechowicz
 
Komisja Rewizyjna:
- Wiesława Pyśniak
- Paweł Rekowski
- Grażyna Kondracik
- Agnieszka Konkol