Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w roku szkolnym 2018/2019
Przewodnicząca - Beata Gałecka
Wiceprzewodnicząca - Ewa Zamęcka
Skarbnik - Janusz Gemski
Sekretarz - Jacek Sieciechowicz
 
Komisja Rewizyjna:
- Wiesława Pyśniak
- Paweł Rekowski
- Grażyna Kondracik
- Agnieszka Konkol
16 listopada 2018r. została powołana nowa Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na rok szkolny 2018/2019.
Przewodnicząca - Beata Gałecka  e-mail: rada.rodzicow.damnica@wp.pl
Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Konkol
Sekretarz - Janusz Gemski
Joanna Wronka - Członek
Dorota Bęben - Członek
Małgorzata Zabiegła - Członek
Maria Kobiela - Członek