Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w roku szkolnym 2017/2018
Przewodniczący - Jolanta Wejer
Zastępca Przewodniczącego - Agnieszka Konkol
Skarbnik - Jacek Sieciechowicz
Członek - Anita Aleksandrowicz
Członek - Joanna Wronka, Czesława Gorzelak
Komisja Rewizyjna - Beata Gałecka

 

 

Składka na Radę Rodziców
Informuję, że składka na Radę Rodziców w SOSW w Damnicy w roku szkolnym 2017/2018
wynosi...25 zł.