STRONA GŁÓWNA

 

 
W roku szkolnym 2011/2012 w naszej placówce realizowana jest innowacja pedagogiczna pn. „Zastosowanie wysokiej technologii we wspomaganiu procesu komunikacji niewerbalnej wychowanków z wieloraką niepełnosprawnością” autorstwa Renaty Zmitrowicz.
Innowacją objęte są dwie wychowanki w wieku 13 i 21 lat, realizujące zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze na podstawie aktualnych orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną     w Słupsku.
Celem tej innowacji jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz efektywne wspieranie procesu uczenia się wychowanek ze złożoną niepełnosprawnością, stwarzając warunki do ich pełniejszego rozwoju w zakresie intelektualnym, ruchowym, emocjonalnym i społecznym. Badania bowiem potwierdzają założenie, że ciężko niepełnosprawne motorycznie dzieci z jednoczesnym porażeniem mowy mogą zwiększać swoje możliwości porozumiewania się, ucząc się pracy i zabawy na komputerze i komunikatorze.

                                                                                                                    Renata Zmitrowicz
 

obraz 001 obraz 002 obraz 004 obraz 005 obraz 012 obraz 015 obraz 028 obraz 029 obraz 032 obraz 033 obraz 034 obraz 037 obraz 038

Photo Gallery Ajax by VisualLightBox.com v3.1

Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan