Projekty realizowane w szkole
 
Realizacja projektów w roku szkolnym 2017/2018
 
Międzynarodowy projekt Socrates Comenius "The beauty and the waste"-lata 2005-2008

 
Międzynarodowy projekt "Konferencja Zwierząt"-lata 2007-2008
 
 
Międzynarodowy projekt "Pippi Ganz Gros"-lata 2005-2006
Prezentacja realizacji projektu w OSW
Strona międzynarodowa projektu

 
Projekt "Sięgaj wyżej"-działanie integracyjne dzieci niepełnosprawnych w powiecie słupskim