STRONA GŁÓWNA

 

KONKURS
 
      Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego  w Damnicy ogłasza konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słupskiego  im. Słupska na opracowanie: „ KONCEPCJI  ZAGOSPODAROWANIA  PARKU  PRZY PAŁACU - SIEDZIBIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO  IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY”.
 
      Celem konkursu jest wykorzystanie potencjału twórczego tkwiącego w młodzieży szkolnej  z terenu powiatu słupskiego i m. Słupska poprzez umożliwienie jej wykonania projektu zagospodarowania terenu historycznego parku krajobrazowego w Damnicy i nadania mu poprzez to formy bardziej atrakcyjnej i funkcjonalnej.
Zamierzeniem pomysłodawcy jest uwrażliwienie młodzieży na aktualne problemy funkcjonowania i rewaloryzacji zabytków ogrodowych i jednoczesne sprowokowanie ich do określenia swojego stosunku w tym przedmiocie poprzez własne przemyślenia.
Ponadto spodziewamy się, że projektanci zainteresują się historycznym wymiarem zadania i pomysł swój oprą
o pierwotne uwarunkowania powstania parku.
 
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Projekty mogą być opracowywane indywidualnie lub zespołowo (max w grupie do 3 osób). Przedmiotem konkursu jest projekt szkicowy wykonany dowolną techniką (również komputerową) w formie posteru.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie gotowych projektów – w formie papierowej i elektronicznej  -  w terminie do godz. 15.00 w dniu 28 października 2010r. (czwartek), w sekretariacie Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy.
 
 
Dyrektor Ośrodka
Władysława Hanuszewicz
 
 
 
Do pobrania:
Regulamin konkursu
                                                                                                                  
SOSW – Damnica, 30 marca 2010 r
 
Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan