TWÓRCZA ZABAWA – PANI ŁYŻECZKA
Dnia 10.01.2018r. wychowanki grupy I podczas zajęć artystyczno-technicznych wykonały po raz pierwszy raz swoją własną zabawkę. Dziewczęta podczas zajęć miały okazję wykorzystać do swojej pracy materiały o różnych strukturach, wykonywały wszystkie zadania zgodnie z instrukcjami
p. Edyty. Dziewczęta podczas wykonywania figurek nauczyć się prawidłowego organizowania pracy oraz wzajemnej współpracy. Wychowanki podczas zajęć wykazały się bardzo dużą kreatywnością.

Opracowanie i prowadzenie zajęć: Edyta Berbecka