Dziesiątego maja bieżącego roku odbyła się akcja ekologiczna z okazji obchodów „Dnia Ziemi”. Organizatorami akcji byli wychowawcy grupy pierwszej i piątej. W zajęciach brały udział wszystkie grupy wychowawcze. Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia wychowankom zagrożeń płynących ze strony człowieka dla Ziemi. Kolejną częścią spotkania było kontynuowanie zwyczaju sadzenia drzew. Każda grupa internacka wymyśliła imię dla swojego drzewka a następnie posadziła je w Ośrodkowym parku.
 
Koordynator: Agnieszka Tomaszewska