Przedstawienie Teatru „ Władca Lalek”
Dnia 10 stycznia b.r. gościliśmy w naszym Ośrodku wspaniałych aktorów z Teatru WŁADCA LALEK, którzy przygotowali nieodpłatnie przedstawienie teatralne dla uczniów naszej szkoły pt. „ Hej kolęda, kolęda”.
 
Aktorzy w trakcie przedstawienia nawiązali „magiczny” kontakt z dziećmi, które słuchały jak zaczarowane, wspólnie śpiewały znane kolędy, żywo reagowały na to co się działo na scenie.
 
Dziękujemy pani reżyser Urszuli Szydlik- Zielonka, Urszuli Szewierskiej, Adamowi Jędrosz i Przemysławowi Laskowskiemu za ciepły, serdeczny stosunek do naszych dzieci i noworoczny dar serca.
 
Opracowanie: Marta Czarnuch