Strona główna

Prezentacja OSW

Kalendarz wydarzeń
Oferta edukacyjna
Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej na rok 2016/2017
Dokumentacja
Damnica
Internat-aktualności
Wczesne wspomaganie
Oferta pozalekcyjna
Kadra
Publikacje/Innowacje
Projekty
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze OSW
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze Przytocko
Edukacyjne        Centrum Konsultacji
Rodzice
Pomoc psychologiczno pedagogiczna
 
 
Dzień Świadomości Autyzmu 2016 - II edycja
W ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu przypadającego na dzień 2 kwietnia Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” zorganizował po raz drugi bezpłatne warsztaty szkoleniowe i konsultacje pt. „Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu”. W tym roku do grona organizatorów dołączył ODN w Słupsku. Koordynacją przedsięwzięcia, podobnie jak w roku ubiegłym, zajęły się Bogumiła Godszling i Katarzyna Iwanik-Syrek. Ponadto jako Ośrodek dołączyliśmy do ogólnopolskich akcji organizowanych przez Fundację „Jaś i Małgosia” oraz Poradnik Autystyczny, którym patronował Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.
Nasze warsztaty odbyły się w sobotę 2 kwietnia 2016 roku w Słupsku w godzinach 9.30-14.30
w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” przy ul. Niedziałkowskiego
6 (SCOPiES).   ...czytaj więcej..
 


r.

Nasz adres:
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im.Marynarza Polskiego
ul.Korczaka 1
76-231 Damnica
tel./fax(059)8113069
 
Napisz...
sekretariat:
 
P.O. Dyrektora
Mirosława Sawicka-Glinka
mesawicka@op.pl

 
Sukces na skalę kraju naszej nauczycielki - pani Bożeny Szycko
22 lutego 2016 r. w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie Bożena Szycko nauczyciel
i wychowawca klasowy w szkole podstawowej w damnickim Ośrodku odebrała nagrodę główną I edycji konkursu „Nauczyciel-Mediator” im. Joanny Kubiak.
Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, a zorganizowany został przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Warszawie. Patronat medialny nad konkursem objęła Polska the Times.
Głównym celem konkursu była promocja różnych form rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim - mediacji jako metody pracy nauczycieli. Pani Bożena w pracy konkursowej opisała swoją codzienną pracę z uczniami klasy VIc SP.
Podczas ferii na uroczystej gali w Warszawie Rzecznik Praw Dziecka - Pan Marek Michalak wręczył naszej laureatce nagrodę główną, w ramach której nauczycielka otrzymała 1100 zł na wydatki związane z rozwojem osobistym, w zakresie rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Ponadto przyznano Jej także indywidualny cykl sesji couchingowych, na których będzie mogła poznawać własne talenty i nieodkryte możliwości pedagogiczne, a wszystko to z korzyścią dla naszych wychowanków
i ich rodziców.
Wielkie gratulacje, Pani Bożeno oraz życzenia dalszych sukcesów i satysfakcji wychowawczej
i terapeutycznej.

Opracowanie: M. Sawicka-Glinka we współpracy z B. Szycko
 
Damnickie Betlejki 2016, czyli Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych
Po raz kolejny w naszym Ośrodku mogliśmy przeżyć niezwykłą przygodę. W dniu 14 stycznia br. odbył
się V OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD WIDOWISK BOŻONARODZENIOWYCH Damnickie Betlejki 2016, jak zawsze pod honorowym patronatem Starosty Słupskiego – Zdzisława Kołodziejskiego. W tym roku było
to szczególne wydarzenie kulturalne, ponieważ nasza placówka obchodzi rocznicę 60- lecia działalności. Przegląd twórczości dzieci, młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną odbywa się cyklicznie co dwa lata, począwszy od 2000 r. Początkowo Damnickie Betlejki miały zasięg wojewódzki,
z czasem przybrały charakter ogólnopolski.
Celem przeglądu jest podtrzymywanie staropolskich zwyczajów oraz promocja niepełnosprawnych artystów. Dla uczestników jest to niezwykła okazja do pochwalenia się swoimi talentami aktorskimi, wokalnymi bądź tanecznymi.
W tym roku Damnickie Betlejki przebiegały po hasłem „Nadziei blask aż po nieba kres...”. Jest to fragment utworu pt.” Bóg narodzi się”, będącego również piosenką przewodnią tegorocznego przeglądu. Swoją obecnością zaszczyciło nas dziewięć zespołów. Grupy artystów przyjechały z całego Pomorza i wraz
z zespołem gospodarzy zaprezentowały swoje umiejętności, dostarczając sporą dawkę emocji i przeżyć duchowych. ...czytaj więcej..
 
Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Słupsku

W dniu 6 października 2015 r. zespół teatralny „Pędziwiatry i spółka” po raz kolejny wziął udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Sali Teatralnej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.
Organizatorami Przeglądu było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „RAZEM-WSZYSTKO” w Machowinie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski, który dokonał oficjalnego otwarcia Przeglądu. 
...czytaj więcej...
 
 
Zajęcia kulinarne w I grupie wychowawczej internatu
Wychowanki grupy I systematycznie uczestniczą w zajęciach kulinarnych prowadzonych przez wychowawcę Edytę Berbecką. W dniu 25.01.2016 r. dziewczęta uczestniczyły w zajęciach na temat: „Przygotowanie rozgrzewającego barszczu ukraińskiego z zachowaniem poznanych zasad BHP w kuchni”.
Ogólnym celem zajęć kulinarnych było kształtowanie zaradności życiowej poprzez umiejętne przygotowanie apetycznego i pożywnego barszczu ukraińskiego z zachowaniem poznanych zasad BHP. Podczas zajęć wychowanki wykazały się doskonałą znajomością i umiejętnością przestrzegania zasad BHP w kuchni podczas korzystania ze sprzętu AGD, będącego na wyposażeniu pracowni. Dziewczęta świetnie poradziły sobie z rozpoznawaniem i nazywaniem składników potrawy za pomocą zmysłów: wzroku, węchu, dotyku i smaku.,
...czytaj więcej..
 
 
Podziękowanie
W tym roku na Święta Bożego Narodzenia, wychowankowie SOSW w Damnicy mieszkający w Damnicy, Machowinku i Przytocku, otrzymali od Misji „Samarytanin” z Miastka łącznie 182 paczki. Podczas szkolnej Wigilii w dn. 17.12.2015r. , każde dziecko (116 osób) dostało indywidualny prezent na święta do domu. Na Trzech Króli ponownie odwiedził naszą placówkę Mikołaj z misją chrześcijańską – pan Artur Ginter, który ofiarował nam jeszcze 66paczek!!! To wielka niespodzianka i radość oraz ogromna pomoc w obliczu naszych potrzeb. To jak gwiazdka z nieba …., że są ludzie, którzy tak pięknie dzielą się z innymi.
Dziękujemy!

Danksagung
Dieses Jahr zu Weihnachten haben Schűler aus Fȍrderschule aus Damnica, Machowinko und Przytocko von Mission “Samariter” aus Miastko insgesamt 182 Pȁckchen bekommen. Während des Heiligeabends in der Schule am 17.12.2015 jedes Kind individuelles Weihnachtsgeschenk erhalten hat. Am Fest der Heiligen Drei Könige hat wieder unsere Schule Nikolaus – Herr Artur Ginter mit der christlichen Mission besucht. Geehrter Nikolaus hat uns noch 66 Pȁckchen erboten!!! Das ist groβe Űberraschung, groβe Freude und riesige Hilfe angesichts unserer Bedürfnisse. Das ist wie ein Stern vom Himmel …, dass Menschen sind, die sehr schȍn mit anderen teilen kȍnnen.
Vielen Dank!
 

< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 >