1.Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Marynarza Polskiego w Damnicy  (plik pdf)

          ( załączniki do Statutu -plik pdf)

2.Plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Marynarza Polskiego w Damnicy na rok szkolny 2017/2018
           
załącznik nr 1 - Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 (plik pdf)
 
załącznik nr 2 - Przydział zadań statutowych   (plik pdf)
 
załącznik nr 3 - Kalendarz imprez i uroczystości w roku szk. 2017/2018  (plik pdf)
 
3.Program Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im.Marynarza Polskiego w Damnicy
na okres 2016 –2021 r (plik pdf)