1.Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Marynarza Polskiego w Damnicy  (plik pdf)

2.Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy  (plik pdf)

3.Wewnątrzszkolne zasady oceniania klasyfikowania i promowania uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy(pdf)

4.Plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Marynarza Polskiego w Damnicy na rok szkolny 2019/2020
           
załącznik nr 1 - Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 (plik pdf)
 
załącznik nr 2 - Przydział zadań statutowych   (plik pdf)
 
załącznik nr 3 - Kalendarz imprez i uroczystości w roku szk. 2018/2019  (plik pdf)
 
5.Program Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im.Marynarza Polskiego w Damnicy
na okres 2016 –2021 r (plik pdf)