1.Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Marynarza Polskiego w Damnicy  (plik pdf)

2.Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy  (plik pdf)

3.Wewnątrzszkolne zasady oceniania klasyfikowania i promowania uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy(pdf)

4.Plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Marynarza Polskiego w Damnicy na rok szkolny 2021/2022
           
-Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 (plik pdf)
 
-Przydział zadań statutowych   (plik pdf)
 
-Kalendarz imprez i uroczystości w roku szk. 2021/2022  (plik pdf)

5.Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym w Damnicy na rok szkolny 2021/2022

6.Program Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im.Marynarza Polskiego w Damnicy
na okres 2016 –2021 r (plik pdf)