STRONA GŁÓWNA

 

 
W dniu 4 marca br. 10-osobowa grupa uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy wyjechała na 10 dniowe warsztaty szkoleniowe do Ośrodku Centrum Charytatywno-Społecznego Caritas w Ustce/Lędowie.
Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Akademia Inicjatyw Społecznych-reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim” , który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
     Celem głównym programu jest reintegracja społeczna i zawodowa 200 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu słupskiego (w tym m Słupsk) i zwiększenie ich udziału w życiu społecznym i zawodowym. Podczas 10-dniowych warsztatów zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym tj. grupa zostanie zakwaterowana w budynku Caritasu, zapewnione zostanie całodzienne wyżywienie oraz opieka animatora oraz wolontariuszy, którzy zorganizują czas wolny uczestników i czuwać będą nad ich bezpieczeństwem. Planowany jest również wyjazd studyjny w celu pokazania dobrych praktyk (do przedsiębiorstw i instytucji gdzie pracują osoby niepełnosprawne).   
     W celu motywacji w uczestnictwie szkoleń zaplanowano dodatek szkoleniowy w celu zachęty. uczestnictwa w szkoleniu. Koordynatorem projektu jest Ks. kmdr Zygmunt Kaźmierak.

P1020125 PICT0012_(2) PICT0023_(2)  PICT0061PICT0025_(2)

Photo Gallery Ajax by VisualLightBox.com v3.1

opracowanie strony: Grzegorz Misan