STRONA GŁÓWNA

 

                                                  

SYMPOZJUM

z okazji 55-lecia działalności SOSW w Damnicy

"Jak porozumiewać się z innymi”

Damnica 20 maja 2011r.

W piątek 20 maja 2011 roku w naszym Ośrodku odbyło się  sympozjum pt. „Jak porozumiewać się z innymi?” zorganizowane przy współpracy z Akademią Pedagogiczną w Słupsku i Firmą HARPO Sp. z o.o. w Poznaniu.   Spotkanie to zainaugurowało obchody 55 - lecia działalności placówki. Ponadto celem organizacji spotkania było zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne i na  ich problemy z komunikacją,  a tym samym włączenie się do obchodów powiatowych obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.
 
Uroczystego otwarcia oraz powitania gości dokonała dyrektor Ośrodka Władysława Hanuszewicz. Na spotkanie przybyli m.in. Zbigniew Babiarz – Zych, Naczelnik i Dagna Sikorska inspektor z Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz Wójt Gm.Damnica Grzegorz Jaworski..
 
Zgromadzonych, w Sali lustrzanej damnickiego pałacu gości, powitano występem  zespołu teatralnego pod nazwą „Pędziwiatry i spółka”  inscenizacją „Czerwonego Kapturka” w wersji ekologicznej. Część merytoryczną spotkania rozpoczął referat pt. „Kształcenie specjalne u progu nowych wyzwań”, który przedstawiła Władysława  Hanuszewicz - dyrektor SOSW w Damnicy  Prelekcję pt. „Inwestuj w przyszłość-bądź z nami” przygotowały: prof. Joanna Bernagiewicz - Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz  Marzena Łukasik, Specjalista ds. Wizerunku  i Promocji Akademii Pomorskiej. Na temat „Technologii wspierającej osobę niepełnosprawną” zabrała głos Katarzyna Łuszczak z Firmy HARPO. Po przerwie  Tomasz Skomorowski omawiał „Oprogramowanie wspomagające terapię i komunikację” (HARPO). Z referatem nt. „Komunikacji z rodzicami dziecka niepełnosprawnego” wystąpiła Elżbieta Szczypek , wicedyrektor ds. wychowania i zajęć rewalidacyjno - wychowawczych Ośrodka. O „Zaspokajaniu indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie porozumiewania się oraz o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle prawa i praktyki pedagogicznej w Ośrodku   w Damnicy” mówiła Mirosława Sawicka-Glinka wicedyrektor ds. dydaktycznych. Ostatnie wystąpienie –           Danuty Hinc, socjoterapeutki z Ośrodka nosiło tytuł „Bariery komunikacyjne a błędy wychowawcze”.     
 
Całość spotkania prowadziły: Danuta Hinc (SOSW) i Bożena Kołakowska (AP). Szczególnym zainteresowaniem uczestników sympozjum cieszyła się prezentacja sprzętu do komunikacji alternatywnej prezentowana podczas głównej przerwy w obradach przez Firmę HARPO z Poznania.  W sympozjum uczestniczyła bardzo liczna grupa studentów i ich opiekunów, rodzice dzieci niepełnosprawnych, nauczyciele z  Ośrodka, z poradni psychologiczno – pedagogicznej w Słupsku oraz z nielicznych szkół powiatu słupskiego.
 
Materiały ze spotkania:
 
 
 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Photo Gallery Ajax by VisualLightBox.com v3.1

                                                                                                                      zdjęcia: Magdalena Hinc-Wirkus,Piotr Modzelewski

Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan