STRONA GŁÓWNA

 

55 lat minęło...

3 czerwca 2011r. – w sali lustrzanej damnickiego pałacu - odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 55-lecia działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy. W uroczystości uczestniczyło bardzo wielu gości. Ze Starostwa przybyli: Sławomir Ziemianowicz – Starosta Słupski, Dagna Sikorska oraz Danuta Garbacz – inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej. Wśród gości znalazł się również Grzegorz Jaworski – Wójt Gminy Damnica. Pomorskiego Kuratora Oświaty reprezentowała wiz. Ewa Hałas. Prezydenta Miasta Słupska reprezentowała inspektor Wydz. Oświaty w Słupsku - Ewa Homerda. Z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadmirała Józefa Unruga w Ustce przyjechał p.o. komendanta kmdr por. Jerzy Reclaw. Ponadto przybyli: Elżbieta Krężel - Prezydent Stowarzyszenia International KIWANIS – Klub Słupia, Renata Wismont – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość”, Maria Jabłońska – Prezes Stowarzyszenia „Promyk” z Damnicy, dyrektorzy: ZST w Ustce, SOSW w Słupsku, ZS w Damnicy, w Zagórzycy, w Damnie, liczni przyjaciele i sponsorzy, przedstawiciele środowiska lokalnego gm. Damnica, rodzice i opiekunowie uczniów.
Władysława Hanuszewicz – dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy - powitała licznie przybyłe grono przyjaciół, a następnie przedstawiła krótką historię Ośrodka(link). W swoim wystąpieniu przypomniała początki pracy Państwowego Zakładu Wychowawczego, dyrektorów minionych kadencji oraz szczególnie istotne daty w rozwoju placówki. Dużo uwagi poświęciła jednak wydarzeniom z najnowszej historii placówki, tzn. z lat 2005 – 2011. Zapoznała zebranych z licznymi przedsięwzięciami organizacyjno – modernizacyjnymi w pałacu, z osiągnięciami dydaktyczno – wychowawczymi nauczycieli oraz uczniów. Nawiązała również do aktualnych zmian w systemie oświaty, konieczności dalszej transformacji polskiej szkoły, a tym samym konieczności dostosowywania się placówek kształcenia specjalnego do otaczającej rzeczywistości.
Następnie zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny w wykonaniu dzieci z teatrzyku „Pędziwiatry i Spółka”. Po obejrzeniu pantomimy uczniowie i goście wysłali do nieba balony z marzeniami dzieci. Wreszcie przyszedł czas na wystąpienia gości, którzy - na ręce dyrektor Władysławy Hanuszewicz – składali gratulacje, życzenia, dzielili się wrażeniami z przedstawienia.
W kolejnej części – zebrani mieli okazje obejrzeć „Bajkę o złotej rybce i rybaku” w wykonaniu zespołu nauczycieli z filii Ośrodka w Machowinku.
Na zakończenie uroczystości wszystkich zaproszono na poczęstunek oraz do zwiedzania placówki, zapoznania się z kronikami Ośrodka, do oglądania przygotowanych wystaw.
 

dsc_0481 dsc_0010 dsc_0258 dsc08578 dsc_0116 dsc_0063 dsc_0156 dsc_0162 dsc_0134 dsc_0163 dsc_0180 dsc_0183 dsc_0147 dsc_0140 dsc_0206 dsc_0211 dsc_0218 dsc_0228 dsc_0049 dsc_0039 dsc_0234 dsc_0339 dsc_0331 dsc_0365 dsc_0388 dsc_0390 dsc_0428 dsc08576 dsc08574 dsc_0042 dsc_0046 dsc_0078 dsc_0025 dsc_0003 dsc08585 dsc_0266 dsc_0265 dsc_0268 dsc_0273 dsc_0278 dsc_0309 dsc_0466 dsc_0476 dsc_0243 dsc_0240 dsc_0237 dsc_0246 dsc_0253 dsc_0430 dsc_0438 dsc_0441 dsc_0460 dsc_0469 dsc_0462

Photo Gallery Ajax by VisualLightBox.com v3.1

 

Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan