STRONA GŁÓWNA

 

 
                                               

 

SYMPOZJUM

z okazji 55-lecia działalności SOSW w Damnicy

Jak porozumiewać się z „innymi”

Damnica 20 maja 2011r.

 

9:30 –   9:35   Otwarcie sympozjum - Władysława Hanuszewicz  (Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy)

 9:35 – 10:05   Występ artystyczny zespołu uczniowskiego z SOSW w Damnicy

10:05 – 10:20   Kształcenie specjalne u progu nowych wyzwań Władysława Hanuszewicz  (Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy)

10:20 – 10:30  Inwestuj w przyszłość-bądź z nami  - prof. Joanna Bernagiewicz  (Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku) i Marzena Łukasik  (Specjalista ds. Wizerunku i Promocji Akademii Pomorskiej w Słupsku)

10:30 – 12:00   Technologia wspierająca osobę niepełnosprawną - Tomasz  Skomorowski   (HARPO    Sp.z o.o. w Poznaniu)

12:00 – 12:30   Przerwa na kawę / możliwość osobistego wypróbowania sprzętu do komunikacji alternatywnej

12:30 – 13:30   Oprogramowanie wspomagające terapię i komunikację - Sebastian Parucki  (HARPO Sp. z o.o. w Poznaniu)

13:30 – 14:00   Przerwa obiadowa*

14:00– 14:15    Komunikacja z rodzicami dziecka niepełnosprawnego - Elżbieta Szczypek  (Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy)

14:15 – 14:30   Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie porozumiewania się oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle prawa i praktyki pedagogicznej w Ośrodku w Damnicy - Mirosława Sawicka-Glinka  (Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy)

14:30 – 14:45   Bariery komunikacyjne a błędy wychowawcze - Danuta Hinc  (Socjoterapeuta Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy)  

14:45 – 14:50   Podsumowanie i zakończenie sympozjum - Władysława Hanuszewicz  (Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy)

14:50 – 15:00   Rozdanie certyfikatów - Danuta Hinc  (Socjoterapeuta Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy) i Czesława Kołakowska (Koordynator ds. praktyk Akademii Pomorskiejw Słupsku)

 
Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan