Program "Laboratoria Przyszłości"                                                                                                                  
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Damnicy przystąpił do programu „Laboratoria Przyszłości”. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 30000zł. przeznaczone dla naszej szkoły podstawowej. W grudniu 2021 zrealizowaliśmy zamówienie na całą przyznaną kwotę.
Dzięki programowi nasza placówka wzbogaciła się o sprzęt z zakresu robotyki, multimediów i przeznaczony na potrzeby pracowni techniki.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program ma na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.