Mimo pandemii, z zachowaniem warunków sanitarnych, w naszej placówce odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. Przewidziane były cztery spotkania raz w tygodniu w kolejne piątki, jednak ze względu na zaostrzenie się sytuacji epidemiologicznej odbyły się tylko dwa - w dniu 05.03. i 12.03.,gdyż w ośrodku wprowadzono nauczanie zdalne.

Podczas spotkań rozważane były poszczególne stacje Drogi Krzyżowej,aby przybliżyć uczniom sens męki Pańskiej i należycie przygotować ich do pełnego przeżywania Wielkanocy. Dzieci wypełniały kredkami kontury stacji Drogi Krzyżowej, wspólnie śpiewaliśmy pieśni wielkopostne. Uczestnicy Rekolekcji uczyli się śpiewać pieśń religijną ilustrowaną gestami pt.”Rysuję krzyż”. W każdym tygodniu dzieci miały zaplanowane konkretne działania:
-zrobić serce pełne dobrych uczynków,
-podać przepis na postną potrawę,
- wykonać palmę wielkanocną.
 
Nie wszystko udało się zrealizować. Serca pełne dobrych uczynków zostały zrobione i stanowiły część dekoracji. Przepis na postną potrawę przygotował Internat. Każde spotkanie kończyło się odmówieniem dziesiątki Różańca Świętego w intencji o ustanie pandemii. Specyficzną atmosferę modlitwy i zadumy dopełniła odpowiednio przygotowana dekoracja. Osoby prowadzące Rekolekcje Wielkopostne to: pani Iwonę Mędrkiewicz, pani Mirosława Korda, Dorota Kosucho. Poniżej zamieszczone zdjęcia w pełni oddają atmosferę i przebieg Rekolekcji Wielkopostnych przeprowadzonych w naszym Ośrodku.
 
Napisały:
I.Mędrkiewicz, M. Korda,D. Kosucho,

 

4 5 1 2 9 8 3 6 7

lightbox image gallery scriptby VisualLightBox.com v6.1