BEZPIECZNE GRZYBOBRANIE
W dniu 27.09.2019 r. przedstawiciele klasy IV c i VIII d, korzystając z zaproszenia Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku, wzięli udział w wystawie grzybów, której celem jest kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych w zakresie grzybobrania i zapobiegania zatruciom pokarmowym- grzybami. Pracownik PSSE zapoznał uczniów z gatunkami grzybów jadalnych i trujących, oraz wskazał podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami grzybów. Prezentowane były naturalne okazy grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących oraz zdjęcia gatunków grzybów rzadkich i objętych ochroną. Uczniowie otrzymali również cenne wskazówki w zakresie odpowiedniego ubioru do lasu i sposobu postępowania w razie ukąszenia przez kleszcza.

Dorota Szpak
Beata Czarnowska

IMG_20190927_091222 IMG_20190927_091504 IMG_20190927_092226 IMG_20190927_092553 IMG_20190927_092617 IMG_20190927_092630

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1