11 września 2018 r. w sali obrad Rady Powiatu Słupskiego Wicestarosta Słupski Rafał Konon i członek Zarządu Powiatu Słupskiego
Paweł Lisowski wręczyli uczniom, zamieszkałym na terenie powiatu słupskiego Stypendia Starosty Słupskiego w czterech kategoriach:
- za wyniki w nauce (OMNIBUS),
- za osiągnięcia w nauce (CZEMPION),
- za bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (ADEPT),
- za osiągnięcia edukacyjne i artystyczne (TALENT).
Wśród wyróżnionych uczniów znalazły się również nasze uczennice Klaudia Owsiana oraz Weronika Koper, które otrzymały stypendia
w kategorii TALENT.
Wicestarosta Słupski oraz członek Zarządu Powiatu pogratulowali wszystkim wyróżnionym w imieniu Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego.
My również GRATULUJEMY!
 

20180911_125832 20180911_130706 20180911_130729 20180911_130859 20180911_130920 20180911_131126

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1