W dniach 19 – 23.11.2018 r. w naszym Ośrodku odbywały się Szkolne Dni Profilaktyki. W tym roku pod hasłem „Żyję zdrowo, aktywnie
i odpowiedzialnie”. Nauczyciele chętnie włączyli się w realizację działań, które wynikały z naszego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Tematyka zadań była zróżnicowana i dotyczyła zdrowego stylu życia. Przeprowadzono 5 warsztatów kulinarnych podczas których uczniowie robili kiszonki, soki, sałatki  i zdrowe desery. Odbyło się 9 warsztatów profilaktycznych poświęconych higienie ciała i zębów, promowaniu naturalnych produktów spożywczych, skutkom prawidłowego i nieprawidłowego odżywiania oraz udzielaniu pierwszej pomocy. Zrealizowano 9 spotkań edukacyjnych, których tematyka obejmowała promowanie właściwych zachowań w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, rozwijanie umiejętności społecznych wobec współczesnych zagrożeń, profilaktykę uzależnień, ochronę danych osobowych oraz wiedzę o rozwoju fizycznym dorastającej młodzieży. Odbyło się 5 spotkań sportowo – rekreacyjnych , w tym mecz w siatkówkę, zawody sprawnościowe, zajęcia rekreacyjne z chustą KLANZA oraz tańce w kręgu. Podczas warsztatów plastyczno-technicznych wykorzystano materiały ekologiczne do wykonania ozdób świątecznych. Ogłoszono i rozstrzygnięto 3 konkursy: o zapobieganiu otyłości, na hasło profilaktyczne i zdrowy deser. Podsumowaniem Szkolnych Dni Profilaktyki była scenka profilaktyczna oraz prezentacja multimedialna zawierająca zdjęcia ze wszystkich zrealizowanych zadań.

Grażyna Gazicka, Anna Garbicz

Prezentacja multimedialna podsumowujaca Szkolne Dni Profilaktyki