V Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Słupsku

W dniu 25 września 2017 r. w Sali Teatralnej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbył się V Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad wydarzeniem objął Zdzisław Kołodziejski Starosta Słupski. Organizatorami było Stowarzyszenie „Zacisze” działające przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Do udziału w przeglądzie i zaprezentowania swoich talentów zaproszono środowiska osób niepełnosprawnych z powiatu słupskiego, miasta Słupska
i powiatów partnerskich.
Na scenie słupskiego teatru wystąpiło szesnaście zespołów, które zaprezentowały występy teatralne oraz wokalne.
Nasz zespół teatralny „Pędziwiatry i spółka” zaprezentował się z inscenizacją muzyczno-ruchową pt. "Ptasie gotowanie". W naszym przedstawieniu wystąpili: Wiktoria Małczyńska, Filip Koniak, Dominika Mielewczyk, Sandra Fortunka, Oliwia Wejer, Paweł Fortunka.
Przegląd rozpoczął się prezentacją filmu podsumowującego dotychczasowe edycje imprezy. Następnie przed każdym występem artystycznym był odtwarzany film promujący działalność każdego z Ośrodków.
Przeglądowi towarzyszyła wystawa prac rękodzielniczych wykonanych przez osoby niepełnosprawne.
Celem organizowanego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych było włączenie osób z niepełnosprawnością we wszystkie przejawy życia społecznego, a także ich integracja ze środowiskiem lokalnym. Wydarzenie służyło promowaniu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich osiągnięć i potencjału artystycznego.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali pamiątkowe podziękowania za udział w wydarzeniu, nagrody – tematyczne statuetki,
a także gadżety – płytę DVD z karaoke i słodycze.
Zarówno w trakcie prezentacji scenicznych jak i po ich zakończeniu dla wszystkich uczestników Przeglądu przygotowany był poczęstunek (zimne
i słodkie przekąski, napoje chłodzące, kawa, herbata) oraz jubileuszowy tort.

Dorota Gudebska