Szkolenie superwizyjne

W Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy, obowiązek szkolny realizuje grupa uczniów, u których występuje nieprawidłowy rozwój mowy lub jej całkowity brak. Dzieci, które nie mają możliwości satysfakcjonującego porozumiewania się z rodzicami, rówieśnikami i nauczycielami, nie mogą aktywnie uczestniczyć w edukacji i życiu społecznym. Pozostają mniej lub bardziej biernymi obserwatorami tego, co dzieje się wokół. Należy więc dążyć do wprowadzenia lub utrwalenia i rozszerzania umiejętności posługiwania się alternatywnymi lub wspomagającymi metodami komunikowania się dziecka z otoczeniem (AAC). W poszukiwaniu skuteczniejszych metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach w zakresie komunikacji niewerbalnej, nauczyciele prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, w styczniu 2018 roku wzięli udział w szkoleniu superwizyjnym prowadzonym przez dr Magdalenę Grycman, specjalistę ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Na uwagę zasługuje praktyczny charakter tego szkolenia, podczas którego omówione zostały nagrania przygotowane przez nauczycieli z pracy z dziećmi niemówiącymi i rozwiązywane konkretne trudności napotykane przez dziecko i jego nauczyciela podczas procesu uczenia się nowych umiejętności, wykorzystywanych do porozumiewania się. Filmy, które mogą być inspiracją dla innych nauczycieli, dr Magdalena Grycman udostępnia na Facebooku w prowadzonej przez siebie grupie wsparcia dla AAC, gdzie również znalazły się nagrania nauczycieli z naszego Ośrodka.

Linki do filmów na kanale OSW:
  
   film 1
   film 2
   film 3
   film 4
   film 5
   film 6
   film 7
   film 8


Renata Zmitrowicz
Sylwia Nowosadko