„Profilaktyka – ważna sprawa”

W dniach 20 – 23 listopada 2017 roku w naszym ośrodku realizowaliśmy Szkolne Dni Profilaktyki i Sportu w formie różnego rodzaju zajęć dotyczących promocji i ochrony zdrowia. Zgodnie z harmonogramem odbyło się 7 warsztatów profilaktycznych, 3 spotkania edukacyjne, 2 quizy,
1 turniej wiedzy, 7 warsztatów kulinarnych, 2 warsztaty plastyczne,1 konkurs profilaktyczny, 4 zawody sportowe i mecz w siatkówkę.

Działania te miały zwrócić uwagę na aktywność fizyczną, racjonalne odżywianie, ekologiczny styl życia, przestrzeganie higieny, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, unikanie uzależnień, na wybieranie zachowań korzystnych dla zdrowia i bezpiecznych. Miały promować zdrowie jako wartość
i inwestycję w przyszłość oraz uświadomić uczniom odpowiedzialność za swoje zachowania i podejmowane decyzje.

Uczniowie bardzo aktywnie włączali się w proponowane zajęcia i chętnie brali w nich udział, wykazywali się wiedzą i zdobywali nagrody.

Grażyna Gazicka

prezentacja podsumowująca Szkolne Dni Profilaktyki i Sportu w naszej szkole