XX Przegląd Twórczości Ekologicznej PESTKA 2018

24 kwietnia 2018 r. zespół teatralny „Pędziwiatry i spółka” wziął udział w XX Przeglądzie Twórczości Ekologicznej "Pestka 2018" zorganizowanym przez SOSW im. UNICEF w Słupsku. Teatrzyk wystąpił z przedstawianiem pt. „Leśny zakątek”.
 
Podczas przeglądu zostały wręczone dyplomy i nagrody za udział w konkursie plastycznym „Jestem przyjacielem zwierząt”. Pomiędzy występami odbywały się konkursy. Za prawidłowo udzieloną odpowiedź na zadane pytanie można było otrzymać nagrodę.
 
W związku z tym, że był to jubileuszowy przegląd wyróżnieni zostali dyplomami opiekunowie zespołów, które od początku uczestniczą
w przeglądach, w tym również nasi opiekunowie teatrzyku: Dorota Gudebska, Anna Garbicz, Agnieszka Warkocka. Wszyscy zostali poczęstowani kolorowymi babeczkami.
 
Na koniec każdy zespół otrzymał dyplom oraz nagrodę za udział w Przeglądzie oraz tradycyjnie można było poczęstować się jabłkiem.