W ramach współpracy z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych oddział Park Krajobrazowy „Dolina Słupi" uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy wzięli udział w konkurs plastycznym pt. „Owady – pożyteczne pracusie”.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, doskonalenie umiejętności plastycznych wśród uczniów szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych, SPDP, wychowanków zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w Damnicy, Przytocku i Machowinku.
Ogółem wpłynęło 57 prac, których oceny dokonała komisja, kierując się kryteriami: walory artystyczne, kreatywność, samodzielność, pomysł, ujęcie tematu, technikę i kategorię wiekową.
 
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Owady – pożyteczne pracusie” odbyło się 20 listopada 2017r.w Sali Lustrzanej SOSW w Damnicy. W gali wzięli udział :
Starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej - Pani Anna Kasprzak,
Starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji - Pan Andrzej Grzybowski.
Park Krajobrazowy „Dolina Słupi" ufundował laureatom i wyróżnionym bogate upominki w postaci zestawów plastycznych i lup. Wszystkim wręczono dyplomy.

Długoletnia współpraca z Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi" w Słupsku owocuje szeroko pojętą edukację ekologiczną poprzez wycieczki, warsztaty, konkursy .
Za dotychczasową współpracę bardzo dziękujemy.

Dyrektor SOSW w Damnicy.
 

DSC09720 DSC09724 DSC09726 DSC09824 DSC09829

DSC09831 DSC09833

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1