W piątek 6.04 odbył się Szkolny Turniej "Kółko i krzyżyk" prowadzony przez Panią Ewę Szada-Borzyszkowską. Znana i prosta gra, w którą gra każdy z Nas. W Turnieju wzięło udział 26 uczniów. Zdobyto I miejsca w dwóch kategoriach oraz wyróżnienia.
 
Kategorie wiekowe: 
 
Gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
I miejsce Michał Berkieta
II miejsce Patrycja Berkieta

klasy 1-6 SP oraz 7klasa,
I miejsce Oliwia Wejer
II miejsce Łukasz Fortunka