[…] towarzyszą nam zawsze i wszędzie, pomagając w codziennym trudzie, dając nam czystą radość, bez nich człowiek czułby się źle na tym świecie, bo ileż radości daje tak piękna
i rozumna istota jak pies.
Ks. Jan Twardowski

 
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy II a korzystają z alternatywnej formy wspomagania ich rozwoju, jaką jest terapia i edukacja
z udziałem psa, doskonale łącząca naukę, zabawę i rewalidację. W trakcie codwutygodniowych spotkań mały piesek, rasy Cavalier King Charles Spaniel o imieniu Rubin wspomaga swego właściciela, kynoterapeutę/dogoterapeutę w budowaniu pozytywnej motywacji dzieci do nauki, prawidłowej relacji z psem i w nauce bezpiecznego postępowania z psami. W trakcie zajęć dobro dzieci stawiane jest na równi z dobrostanem psa. Udaje się zachować równowagę w tym zakresie, czego dowodem jest zaangażowanie i prawidłowe zachowanie uczniów wobec Rubina, jak również umiejętność współpracy Rubina z dziećmi, jak i relaksu w ich obecności.
 
Obecność psa na zajęciach wprowadza do terapii spontaniczność, radość, daje poczucie bezpieczeństwa, motywuje do podjęcia wysiłku. Pies akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, nie ocenia, nie przygląda się pogardliwie, jest ogromnie cierpliwy i pozostaje z nami bez względu na nasze sukcesy i niepowodzenia. Pozytywne oddziaływanie psa na człowieka przynosi poprawę we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka, czyli
w sferze: psychicznej, fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.
 
Renata Zmitrowicz
kynoterapeuta/dogoterapeuta

 

IMG_20171212_085508_BURST001_COVER IMG_20171212_085527 IMG_20171212_085611 IMG_20171212_090951 IMG_20171212_091037_BURST001_COVER IMG_20171212_091120_BURST004 IMG_20171212_091212 IMG_20171212_091458 IMG_20171212_091623 IMG_20171212_092437 IMG_20171212_092446 IMG_20171212_092501_BURST001_COVER IMG_20171212_092641 IMG_20171212_092737 IMG_20171212_092842 IMG_20171212_092905 IMG_20171212_093004

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1