Dnia 3 listopada 2016r. w naszej szkole-Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbył się Dzień z Technologią-Jestem SMART.
 
W dniu tym zaplanowano cykl zajęć opartych o nowoczesne technologie. Harmonogram zajęć pojawił się na specjalnie przygotowanej przez uczniów przy pomocy nauczyciela gazetce jak również na naszej stronie internetowej www.oswdamnica.edu.pl. Zajęcia wykorzystujące nowe technologie są w naszej szkole codziennym doświadczeniem.Korzystamy z komputerów podczas komunikacji z dzieckiem, w nauczaniu-korzystając z programów i aplikacji edukacyjnych, podczas zajęć rewalidacyjnych- do ćwiczeń koordynacji, stymulacji , poszukiwania wiedzy. Podczas Dnia z Technologią postanowiliśmy skumulować te działania , rozłożyć na cały dzień i uatrakcyjnić formami które nie są na co dzień wykorzystywane aby pokazać jeszcze więcej możliwości które daje nam korzystanie z nowych technologii dla własnego rozwoju.
 
Tak więc odbyły się zajęcia :
1. Wirtualne zwiedzanie Pałacu Królewskiego w Warszawie
2. Zastosowanie technologii w celu popularyzacji walorów przyrodniczych,
3. Wykorzystanie aplikacji LerningApps na zajęciach funkcjonowania osobistego
i społecznego.
4. Usprawnianie procesów uwagi i komunikacji z wykorzystaniem aplikacji multimedialnej oraz urządzenia Forbrain do ćwiczeń słuchowo – głosowych.
5. Zastosowanie programu SymWord w komunikacji niewerbalnej osób z wieloraką niepełnosprawnością .
6. Zastosowanie aplikacji Endomondo w zajęciach sportowych, atletyka terenowa( Nordic Walking).
7. Wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć techniki-edycja zdjęć i fotomontaż.
8. E-booki, książki elektroniczne-lekcja biblioteczna.

Zajęcia obejmowały szereg aktywności szkolnych. Związane były z komunikacją, poznawaniem, sprawnością manualną a także sprawnością fizyczną. Nasi uczniowie mieli możliwość doświadczyć podczas tych różnorodnych zajęć jak wiele możliwości oprócz rozrywki przynosi nam komputer, tablet, smart fon, tablica interaktywna, różnorodne i ciekawe programy i aplikacje.
 
Uczniowie mogli zwiedzić Pałac Królewski w Warszawie będąc w sali lekcyjnej w szkole, a także zbliżyć się do zwierząt prawie na wyciągnięcie ręki dzięki kamerkom on-line. Mieli możliwość zobaczenia zwierząt ,które niełatwo jest zobaczyć na „żywo” ponieważ są płochliwe i trudno do nich podejść blisko.
Na zajęciach z tabletami młodsi uczniowie korzystali z aplikacji LerningApps wykonując zadania i ćwiczenia matematyczne oraz na spostrzegawczość.
Podczas zajęć usprawniania procesów komunikacji i uwagi wykorzystano również urządzenie Forbrain do ćwiczeń słuchowo – głosowych.
W Zespole Rewalidacyjno Wychowawczym odbyła się lekcja podczas której do wspomagania komunikacji używa się program SymWord. Dzięki temu programowi rozwijana jest możliwość komunikacji z osobą niepełnosprawną. Widoczna jest radość u uczniów gdy przy ich trudnościach
z porozumiewaniem się nagle okazuje się że otoczenie je rozumie.
Na zajęciach sportowych wraz z uczniami przeprowadziliśmy eksperyment. W aplikacji Endomondo zainstalowanej na 2 smartfonach ustawione zostały różne opcje aktywności sportowej-chodzenie oraz nornic wal king. Celem naszego eksperymentu było porównanie ilości spalonych kalorii podczas półgodzinnego wyjścia w teren. Uczniowie z zaangażowanie podeszli do eksperymentu. Na koniec sprawdziliśmy i porównaliśmy wyliczone przez aplikację ilości spalonych kalorii.
Na zajęciach bibliotecznych uczniowie mogli dowiedzieć się że istnieją nie tylko książki papierowe ale również elektroniczne, dostępne w Internecie oraz na nośnikach, są specjalne urządzenia do czytania książek elektronicznych –czytniki ebook.
Zajęcia podczas Dnia z Technologią cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wśród uczestniczących uczniów. To co się odbyło podczas tego dnia to dowód że nasi  uczniowie chcą, mogą być i są również uczniami SMART -bardzo mocno związanymi z nową technologią.
 
Grzegorz Misan
 

1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

 21 22

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1