Ogólnopolski konkurs pt.: „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”

W dniu 23 września 2016 roku nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy o prawidłowym żywieniu. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Kuratoriami Oświaty, w ramach rządowego programu „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014- 2016.
Celem konkursu jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych.
Przedmiotem konkursu było wykonanie przez uczniów danej klasy pracy plastycznej
pt. „ Racjonalnie się odżywiasz zdrowie wygrywasz” . Aby ułatwić naszym uczniom lepsze zrozumienie tematu prac plastycznych panie Grażyna Gazicka i Anna Haładej przedstawiły prezentację multimedialną o racjonalnym odżywianiu. Prace konkursowe zostały wysłane, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

Opracowanie: Grażyna Gazicka
 

Vb Ł_Fortunka_IA IIIb K_Kalkowski_Ig K_Wiatkowska_klIV

 A_Karpińska_I M_Frej_IIIspdp S_Fortunka_IVb P_Fortunka_klIV

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1