V Ogólnopolski Przegląd Form Artystycznych – Konfrontacje Kulturalne 2017

Dnia 18 maja 2017r, w damnickim pałacu, pod honorowym patronatem Starosty Słupskiego, Pana Zdzisława Kołodziejskiego, odbył się V Ogólnopolski Przegląd Form Artystycznych – Konfrontacje Kulturalne 2017. W tym roku pod hasłem: Nauczę Cię żyć się jak kochać i śnić. Przegląd stał się niebywałą okazją do promocji twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną, szansą docenienia wrażliwości, życzliwości oraz potrzeby tworzenia niezwykłych artystów. Prezentowane były zróżnicowane, pod względem gatunkowym, jak i tematycznym, programy artystyczne, które zgromadzonej publiczności dostarczały ogromnej dawki radości. Mieliśmy okazję oglądać rewię muzyczną, pełne refleksji przedstawienie o tolerancji dla „innych”, to znaczy „gorszych”, ptasie scenki rodzinne oraz morską opowieść. Wykonawców, jak i publiczność połączyła spontaniczność, żywiołowość oraz wspaniała zabawa, do której zapraszała Kapela Gminy Damnica – gość specjalny Konfrontacji. Uwieńczeniem Przeglądu była dyskoteka.
 
Tegoroczne Konfrontacje Kulturalne, to spotkanie przyjaciół, którzy wracają do damnickiego pałacu co dwa lata i cieszą się ze wspólnego bycia ze sobą, wspólnej zabawy i muzykowania. Tym razem dane było nam gościć: Pokolenia. pl z SOSW w Słupsku, Rozdartą kurtynę z WTZ Diament w Słupsku, Luźny skład z SOSW w Słupsku, Płomyki z WTZ Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku oraz Pędziwiatry i spółkę z SOSW w Damnicy.
 
Wszystkie zespoły zostały wyróżnione smakołykami i okolicznościowymi dyplomami, a wyróżniający się aktorzy – nagrodami indywidualnymi – statuetkami Osobowości Konfrontacji Kulturalnych, ufundowanymi przez Starostę Słupskiego.
Wyjeżdżający młodzi artyści nie mogli doczekać się już następnego Przeglądu. Być może dlatego, że spotkaniom tym zawsze towarzyszy radość, przyjaźń, wzruszenie i nostalgia. A nam organizatorom z radością pozostało żegnać…do zobaczenia za dwa lata, na kolejnych Konfrontacjach.
 
Podziękowania pragniemy skierować sponsorów, a zwłaszcza do ZPC Pomorzanka w Słupsku, WOSANA SA w Damnicy,"Wodociągi Słupsk" Sp.z o.o.

Elżbieta Tyszkiewicz, Dorota Nowak