Graffiti Jam

Właśnie pod taką nazwą uczniowie SPdP pod opieką Pani Doroty Kosucho i Magdaleny Panek brali udział w lokalnej akcji profilaktycznej, zorganizowanej przez Centrum Edukacji i Kultury oraz Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  To już III edycja, która tym razem odbyła się 9 września w Bobrownikach. Wspólnie z uczniami z gminnych szkół tworzyliśmy kolorowe graffiti, które ozdobi długi mur. Była to dla nas okazja do poznania nowych kolegów i koleżanek oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Potem udaliśmy się na piknik edukacyjno- profilaktyczny. Mieliśmy okazję obserwować różnorodne doświadczenia z fizyki i chemii. Tworzyliśmy wspólnie plakaty o treściach profilaktycznych. Z apetytem zjedliśmy przysmaki z grilla. Wszystkie szkoły, które wzięły udział w akcji otrzymały od Wójta Gminy Damnica p. Grzegorza Jaworskiego nagrody.

Bardzo nam się podobało. Dziękujemy za możliwość udziału i czekamy na IV edycję.   

Opracowanie: Dorota Kosucho