STRONA GŁÓWNA

 

 
Wycieczka powakacyjna do Orzechowa Morskiego

W dniu 22 września 2015 roku przy współpracy z Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi” odbyła się szkolna wycieczka krajoznawcza do Orzechowa Morskiego. Wzięło w niej udział 31 uczniów i 9 nauczycieli – opiekunów.
 
Orzechowo to malownicza osada letniskowa położona około 4 kilometrów na wschód od Ustki tuż przy ujściu rzeki Orzechówki do morza. Otoczona jest przez piękny las, w którym dominuje drzewostan jednogatunkowy - sosny. Na północny osady znajduje się piaszczysta plaża pokryta licznymi formami wydmowymi. Wycieczkę rozpoczęliśmy od krótkiego spaceru brzegiem morza, gdzie uczniowie dowiedzieli się jak powstaje wysokie wybrzeże morskie (klif), po co buduje się falochrony, dlaczego morze zabiera plażę.

Wielką atrakcją na trasie wycieczki była Wydma Orzechowska, położna w rezerwacie wydmowo-leśnym „Wydma Orzechowska”. Na terenie wydmy wyznaczona jest specjalna ścieżka dydaktyczna biegnąca pomiędzy miejscowościami Orzechowo Morskie i Zapadłe. Długość trasy wynosi ok. 2,8 km, co pozwala wyeksponować najbardziej charakterystyczne elementy nadmorskiego krajobrazu. Wielość unikatowych roślin, jakie wykształciły się na wydmie pozwoliła dzieciom zapoznać się z bioróżnorodnością otaczającego nas środowiska. Bardzo pomocne okazały się również tablice dydaktyczno-tematyczne, które były ulokowane przy najbardziej charakterystycznych zjawiskach i obiektach przyrodniczych. Dotyczyły one roślinności wydmowej, procesu powstawania wydmy, cech charakterystycznych dla drzew rosnących na wydmach tzw. „trwające sosny”. Uczniowie z ciekawością obserwowali wydmę z platformy widokowej ulokowanej na jej najwyższym wzniesieniu. Spacer po lesie był okazją do podszkolenia się z rozpoznawania gatunków grzybów jadalnych i trujących.
 
W sąsiedztwie ścieżki na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Orzechowie Morskim znajdował się „kącik” edukacji przyrodniczo-leśnej, z którego również skorzystaliśmy. Dzieci rozpoznawały gatunki drzew rosnących w najbliższej okolicy, dowiedziały się więcej o roli lasu i jego mieszkańcach. Zwrócono uwagę także na znaczenie martwego drewna w lasach jako siedliska wielu organizmów żywych. Na zakończenie wycieczki krajoznawczej wszyscy miło spędzili czas przy ognisku i pieczeniu kiełbasek. Podsumowaniem wyprawy było przeprowadzenie quizu o tematyce przyrodniczej ze słodkimi nagrodami dla laureatów.

Z całą pewnością można stwierdzić, że wycieczka do Orzechowa Morskiego pozwoliła naszym uczniom odetchnąć świeżym powietrzem oraz lepiej poznać nadmorską roślinność. Wiemy, że w to miejsce warto powrócić.


Opracowały:
Ewa Muroń, Bożena Szycko

 

 

1 2 3 4 5 6 7

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1

 

Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan