Dzień Świadomości Autyzmu 2016 - II edycja

   W ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu przypadającego na dzień 2 kwietnia Ośrodek Szkolno -Wychowawczy
im. Marynarza Polskiego w Damnicy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” zorganizował po raz
drugi bezpłatne warsztaty szkoleniowe i konsultacje pt. „Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu”. W tym roku do grona organizatorów dołączył ODN w Słupsku. Koordynacją przedsięwzięcia, podobnie jak w roku ubiegłym, zajęły się Bogumiła Godszling i Katarzyna Iwanik-Syrek. Ponadto jako Ośrodek dołączyliśmy do ogólnopolskich akcji organizowanych przez Fundację „Jaś i Małgosia” oraz Poradnik Autystyczny, którym patronował Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.
Nasze warsztaty odbyły się w sobotę 2 kwietnia 2016 roku w Słupsku w godzinach 9.30-14.30 w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” przy ul. Niedziałkowskiego 6 (SCOPiES).
 
   Celem spotkania było zwrócenie uwagi na dyskryminację oraz izolację, jakiej doświadczają ludzie dotknięci autyzmem oraz ich najbliżsi. Warsztaty były okazją do upowszechniania wiedzy na tematy dotyczące funkcjonowania dziecka autystycznego, form terapii oraz wspomagania jego rozwoju. Przygotowano je z myślą o rodzicach, opiekunach, a przede wszystkim osobach z autyzmem. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie zabaw stymulujących rozwój dziecka z autyzmem ukierunkowanych głównie na rozwijanie relacji społecznych i komunikacji, których elementy rodzice mogą przenieść na grunt życia domowego.
 
   Uczestnikom zaproponowano trzy warsztaty : „Zajęcia logo-motoryczne pt. „Misie na placu zabaw” przeprowadzone przez Bogumiłę Godszling
i Magdaleną Panasiuk, zajęcia ruchowe „Rozwój społeczny poprzez wykorzystanie metody ruchu rozwijającego W. Sherborne” zrealizowane przez Magdalenę Panasiuk oraz Magdalenę Kowalczuk oraz warsztaty pt. "Wykorzystanie elementów metody C. Orffa w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu” pod kierunkiem Katarzyny Iwanik-Syrek oraz Bogumiły Godszling. Podczas ww. zajęć dzieci uczyły się współpracy w parze oraz grupie poprzez naśladownictwo ruchowe w obrębie aparatu mowy oraz motoryki małej i dużej.
 
   Przygotowano również inne dostępne przez cały czas trwania warsztatów propozycje aktywności dla dzieci. Były to: kącik zabaw
pt. „Niedyrektywna terapia zabawowa z wykorzystaniem piasku prowadzony przez Magdalenę Kuchtę oraz Annę Drzewiecką; kącik plastyczny
„Mój niebieski świat” prowadzony przez Magdalenę Panek oraz kącik relaksacji „Masaż ruchów biernych Wintreberta z elementami chromoterapii",
w którym pracowała nauczycielka integracji sensorycznej - Aleksandra Kapusz.
 
   Podczas trwania warsztatów dostępne były materiały szkoleniowe oraz informacyjne, dotyczące terapii wykorzystanych podczas pracy
z dzieckiem z ASD. Osoby zainteresowane lub zaniepokojone rozwojem ich dziecka mogły skorzystać z konsultacji terapeutów i specjalistów pracujących
na co dzień w SOSW Damnica. Do dyspozycji byli: Dyrektor SOSW w Damnicy M. Sawicka- Glinka, logopeda Magdalena Panek, neurologopeda Bogumiła Godszling, terapeuta SI Alksandra Kapusz, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - Sylwia Nowosadko, tyflopedagog Agnieszka Morzyńska- Burak, neuroterapeuta Katarzyna Iwanik-Syrek, a także specjalista w sprawach dietetyki - pani Regina Góral.- zaproszona na konsultacje przez SCOPiES.

   W trakcie warsztatów wszyscy uczestnicy stanęli do wspólnej fotografii, trzymając w rękach niebieskie balony, na znak solidarności z osobami dotkniętych autyzmem. Podobnie jak wiele instytucji i organizacji, my również „świeciliśmy na niebiesko” dla osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.

   Przeprowadzona ewaluacja oraz spostrzeżenia organizatorów pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków:
-W warsztatach wzięło udział 30 nauczycieli, 22 rodziców oraz 20 dzieci.

-Znaczne część rodziców oraz niektórzy nauczyciele potwierdzili zapotrzebowanie na spotkania szkoleniowe w takiej wersji i proponowali kontynuację tego typu przedsięwzięcia.

-Rodzice, obok pokazu ćwiczeń i zabaw z dziećmi, oczekują również wiedzy teoretycznej.

-Ze względu na specyfikę funkcjonowania dzieci z autyzmem oraz intensywność zajęć podczas organizacji kolejnej edycji, wskazana jest zmiana   organizacji zajęć (osobno część teoretyczno-warsztatowa dla rodziców i część warsztatowo-zabawowa dla dzieci).

-Wartościowe będzie kontynuowanie inicjatywy “dobrej praktyki”, gdzie rodzice i nauczyciele wspólnie zdobywają wiedzę z określonego obszaru, aby polepszyć jakość życia dziecka w domu i szkole.

   Podsumowując, podjęcie inicjatywy obchodów Dnia Świadomości Autyzmu jest pomysłem trafiającym w potrzeby środowiska lokalnego, najlepszą formą wsparcia rodziców i opiekunów zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci z autyzmem, a także świetną promocją oferty edukacyjnej
i kadrowej damnickiej placówki.

Opracowanie:
Bogumiła Godszling
Katarzyna Iwanik- Syrek

 

DSC_1573 DSC_1576 DSC_1578 DSC_1582 DSC_1596 DSC_1597 DSC_1599 DSC_1601 DSC_1604 DSC_1606 DSC_1610 DSC_1614 DSC_1621 DSC_1628 DSC_1634 DSC_1637 DSC_1639 DSC_1647 DSC_1651 DSC_1656 DSC_1659 DSC_1660 DSC_1661 DSC_1662

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1

Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan