Edukacyjne zajęcia w Nadleśnictwie Damnica

Dnia11.04.2016r. wychowanki grupy I pod opieką pani Edyty Berbeckiej udały się do salki edukacyjnej Nadleśnictwa Damnica na zajęcia dotyczące sadzenia lasu. Podczas spotkania pracownik Nadleśnictwa – pani Ania opowiadała jak tworzy się las. Wychowanki dowiedziały się, że las powstaje poprzez odnowienie lub zalesienie. Odnowienie lasu to proces wyrastania nowych drzewostanów na miejscu dotychczasowych, usuniętych w toku użytkowania lub zniszczonych przez klęski żywiołowe. Natomiast zakładanie lasu na gruntach nieleśnych, np. na gruntach ornych lub nieużytkach, nazywa się zalesianiem. Pomimo tej istotnej różnicy, decydującej przede wszystkim o warunkach wzrostu młodego pokolenia drzew, zasady zakładania upraw leśnych w obu przypadkach są podobne. Podczas zajęć dziewczęta dowiedziały się, że sadzenie rozpoczyna się zwykle jak najwcześniej na wiosnę, po rozmarznięciu ziemi, a na terenach z wysokim poziomem wód gruntowych – po lekkim obeschnięciu podłoża. Zalesiając sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym, możemy to robić niemal przez cały rok. Sadzenie wykonuje się głównie ręcznie. Zależnie od gatunku, wieku sadzonek, warunków siedliska, sposobu przygotowania gleby – stosuje się różne techniki sadzenia, np. sadzenie w szparę (inaczej: „pod kostur” – najmniejsze sadzonki), w jamkę i w dołki (największe i najstarsze sadzonki). Pani Ania pokazała wychowankom konstur – narzędzie, dzięki któremu sadzi się sadzonki drzew. Dziewczęta bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zadawały pani Ani dużo ciekawych pytań dotyczących sadzenia lasu. Wychowanki miały okazję kolejny raz obejrzeć bogato wyposażoną salę edukacyjną Nadleśnictwa Damnica.

Edyta Berbecka
 

 

DAMNICA014 DAMNICA015 DAMNICA016 DAMNICA017 DAMNICA018 DAMNICA019 DAMNICA020

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1

Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan