Dzień Ziemi

Dwudziestego pierwszego kwietnia bieżącego roku odbyła się akcja ekologiczna z okazji „Dnia Ziemi”. Organizatorami akcji byli wychowawcy grupy pierwszej. W zajęciach brały udział wszystkie grupy wychowawcze. Głównym celem zajęć było :
• kształtowanie świadomości ekologicznej - jak postępować aby chronić środowisko naturalne,
• rozumienie ochrony przyrody i stosowanie w tym celu różnych środków,
• poznanie niebezpieczeństw grożących środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka,
• zrozumienie potrzeby dbania o środowisko naturalne,
• poznanie i rozumienie zasad recyklingu
Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia przez wychowawców zagrożeń dla Ziemi płynących ze strony człowieka. Następnie wychowankowie głośno czytali zasady postępowania „młodego przyrodnika”. Na zakończenie tej części spotkania uczniowie rozwiązali krzyżówkę ekologiczną. Kolejno wszystkie grupy wychowawcze uprzątnęły śmieci z terenu parku i wokół Ośrodka. Na zakończenie spotkania uczniowie malowalikolorową kredą kontury Ziemi i kontynenty na boisku szkolnym.

Agnieszka Tomaszewska
SierheiKaptiuh

 

 

DSCF4769 DSCF4771 DSCF4775 DSCF4779 DSCF4785 DSCF4787 DSCF4794

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1

Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan