Nasza szkoła odebrała certyfikat „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”

Nasz Ośrodek w okresie od 2.10.2015 r. do 29.03.2016 r. brał udział w ogólnopolskim konkursie pt. „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +” organizowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie (organizacja pożytku publicznego) oraz Komitet Honorowy w Warszawie.
5 maja 2016 r. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy otrzymał tytuł i certyfikat „Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń +”. Jest to wielkie wyróżnienie dla naszych szkół (SP, G, SPdP) i efekt codziennej, ciężkiej pracy w zakresie doskonalenia bezpieczeństwa i opieki nad uczniami.
Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki jako ucznia -obywatela, przeciwdziałanie patologiom, nietolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, nauka i rozwijanie solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa naszych szkół i uczniów.
W trakcie 6 miesięcy uczniowie z wszystkich poziomów edukacyjnych, pod opieką nauczycieli : Bożeny Szycko, Doroty Nowak, Joanny Sobczak, Marii Janusz, Joanny Lubinieckiej, Ewy Szady- Borzyszkowskiej, Marioli Gozdowskiej, Grzegorza Misana, Emilii Zblewskiej zmagali się z dziewięcioma zadaniami:
1. Zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
2. Przeprowadzenie pogadanki z uczniami nt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nas czekać na zajęciach wychowania fizycznego”.
3. „Mój wolny czas w cyberprzestrzeni.” - zajęcia warsztatowe, szkolenie nauczycieli.
4. Przeprowadzenie zajęć nt. „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.”
5. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku i inne.
6. „Bądź bezpieczny w sieci” – stworzenie wspólnie z uczniami wytycznych, regulaminu, podpowiedzi, jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
7. Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.
8. Wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp.
9. Zorganizowanie konkursu „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat? ”
Nasza placówka przystępując do konkursu przyjęła na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od 1 do 10. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Bezpieczna Szkoła +” było uzyskanie co najmniej 80 % punktów z wszystkich zadań. Ocena jury odbywała się na podstawie przesyłanych co miesiąc sprawozdań, zdjęć, opisów, prac plastycznych i pisemnych.
Po sześciu miesiącach wspólnej pracy i fascynującej nauki z uczniami cieszymy się z sukcesu. Zdobycie certyfikatu nie oznacza jednak zakończenia działań edukacyjnych i wychowawczych, jest jedynie potwierdzeniem dobrze obranego kierunku i zobowiązaniem do dalszych wysiłków w budowaniu bardzo bezpiecznej i przyjaznej szkoły. A zatem, do roboty! Na naukę już czekają nowi, młodzi wychowankowie Ośrodka.

Opracowanie: B. Szycko

 

 

20151201_110035 7-b 2 20151028_092733 6 20151026_094659 20151003_121603 20151026_095357 DSC05911 6-a 20160310_105059 20151117_114637 DSC_0581 DSC_0590

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1

Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan