W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła się realizacja programu własnego nauczyciela prowadzącego drugi zespół rewalidacyjno - wychowawczy pt.: "Sensoplastyka – usprawnianie motoryki małej oraz stymulacja zmysłów poprzez zabawy masami plastycznymi". Programem objęto trzech wychowanków drugiego zespołu oraz nawiązano współpracę z nauczycielem prowadzącym pierwszy zespół rewalidacyjno - wychowawczy
p. Ewą Szada-Borzyszkowską. Tym sposobem w zajęciach uczestniczy sześcioro wychowanków obu zespołów rewalidacyjno - wychowawczych.
 
Zajęcia sensoplastyki są to zajęcia plastyczne z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. W zajęciach mogą uczestniczyć wychowankowie z głęboką niepełnosprawnością z powodu używanych „materiałów”:Są to tylko i wyłącznie łatwo dostępne artykuły i barwniki spożywcze. Podczas fantastycznej zabawy, stymuluje się równocześnie wszystkie zmysły. Jest to ważne dla rozwijającego się w mózgu. Konkretnie – taka wielozmysłowa stymulacja intensywnie wspomaga tworzenie powiązań między neuronami w mózgu. Ponadto zajęcia są dla dzieci okazją
do kontaktu z rówieśnikami.
 
Podczas tego rodzaju zajęć można puścić wodze fantazji, to jeszcze można to zrobić z innymi – podpatrywać, naśladować, współdziałać. Podczas zajęć panuje dobry nastrój i odprężenie. Dostarcza to także silnych pozytywnych wrażeń zmysłowych i doznań emocjonalnych. Daje
to wychowankom radość tworzenia, dotykania, manipulowania, oglądania oraz co za tym idzie, doświadczania świata zewnętrznego za pomocą różnych zmysłów. Dodatkowo, dziecko poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonali swoje umiejętności manualne oraz ruchowe. Uczestnictwo w takich zajęciach powinno być pozytywnym przeżyciem, ponieważ ich celem nie jest stworzenie pięknego dzieła sztuki, ale przede wszystkim użycie różnych form sztuki, tak by uzyskać odprężenie i poczuć radość z własnej twórczości.
Podczas zajęć plastycznych zapewnia się podopiecznym możliwość swobodnej, twórczej wypowiedzi. Nie ingeruje się w kompozycje wychowanka, bo najważniejszy jest sam proces tworzenia, a nie wartość wytworu plastycznego. Nie narzuca się tempa pracy i trzeba pamiętać
o wyeksponowaniu prac po ich zakończeniu, daje to dziecku wiele satysfakcji i przekonuje o poważnym traktowaniu jego wysiłku.
 
Każde dziecko bierze udział w zajęciach dostosowanych do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych. Jeżeli wychowanek danego dnia jest zmęczony lub zwyczajnie ma gorszy dzień i nie chce pracować ma możliwość odpoczynku w dowolnej, akceptowanej przez niego formie, np. relaks na sakwie.
 
Opracowała: Magdalena Linowska

 

20180926_100934 20180926_100953 20180926_101909 20180926_101919 20181005_100044 20181005_100103 20181005_100110

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1