Usprawnianie ruchowe
Od drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018 odbywają się cykliczne zajęcia ruchowe z zaprzyjaźnioną klasą V d SP. Zdobywanie doświadczeń ruchowych przez wszystkich uczestników zajęć odbywa się w trakcie różnorodnych zabaw, które są naturalną potrzebą wszystkich dzieci na świecie.

Renata Zmitrowicz