Szkolenie superwizyjne
W styczniu 2018 roku nauczyciel prowadzący zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze uczestniczył w szkoleniu superwizyjnym, prowadzonym przez dr Magdalenę Grycman, autorytet w dziedzinie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w Polsce. W czasie tego szkolenia omówione zostały nagrania z zajęć z wychowanką, Natalią oraz jej osobiste narzędzie do komunikacji. Niezwykle cenne rady pozwoliły na korektę postępowania służącego budowaniu umiejętności komunikacyjnych oraz na udoskonalenie książki do komunikacji, by dziewczynka mogła jeszcze lepiej nawigować po swoim systemie. Na filmie ukazującym sposób porozumiewania się Natalki, widać jej chęć wyrażenia swoich pragnień, wpływania na przebieg akcji oraz doświadczania efektów własnych działań, co stanowi o jej sukcesie komunikacyjnym, który z pewnością zmotywuje dziewczynkę do zainicjowania kolejnych aktywności. Nadmienić tu należy, iż dzięki aktywnym planszom stworzonym za pomocą oprogramowania Sym Word, Natalka zbudowała samodzielnie zdanie ze znaków graficznych: Ja chcę, komputer, Sym Word .
 
  film 1   film 2   film 3
 
Renata Zmitrowicz