Październik międzynarodowym miesiącem AAC, czyli alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

Z inicjatywy International Society for Alternative and Augmentative Communication (ISAAC) od 2007 roku październik jest Międzynarodowym Miesiącem AAC i jest celebrowany na całym świecie. Celem miesiąca jest szerzenie świadomości istnienia wielu różnych sposobów jakimi porozumiewają się osoby niemówiące używając pomocy komunikacyjnych. W październiku wszyscy zaproszeni są do organizowania spotkań upowszechniających wiedzę o AAC, konferencji i warsztatów, integracyjnych imprez dla użytkowników AAC i ich rodzin, dzielenia się wiedzą, doświadczeniami, nagraniami, itp.
 
Nasz Ośrodek również aktywnie włączył się do tej akcji. Odbyła się bowiem w naszej placówce rada szkoleniowa pn." Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)", cz.2, poprowadzony przez Ewę Przebindę z Centrum zabawy i edukacji PESTKA w Krakowie.
 
Ponadto odbyło się spotkanie integracyjne klas Vd SP, III b SP i zespołu rewalidacyjno-wychowawczego nr 1 pn. "Rozmawiamy AAC".
 
Nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą pozbawioną zdolności mówienia chętnie dzielą się wiedzą, doświadczeniem, wymieniają sie pomocami, by jeszcze efektywniej wspierać rozwój dzieci wymagających alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.
 
Innym działaniem propagującym AAC jest powstanie w szkolnej bibliotece nowego działu: Książki AAC. Dziewczynki z zespołu rewalidacyjno-wychowawczego nr 1 przekazały trzy książki na dobry początek, które posłużą użytkownikom AAC do aktywnego czytania. Zachęcamy nauczycieli
i uczniów do tworzenia AACowych książek i liczymy na poszerzenie się księgozbioru.
 
Renata Zmitrowicz
Dorota Gudebska
Agnieszka Morzyńska-Burak
 

DSC06754 DSC06755 DSC06756 P1000577 P1000580 P1000582 P1000583 P1000589 P1000596 P1000601 P1000602 P1000606 P1000610 P1000611 P1000612 (1) P1000612 P1000613 P1000616 P1000617

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1