Strona główna

Prezentacja OSW

Kalendarz wydarzeń
Oferta edukacyjna
Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej
Dokumentacja
Damnica
Internat-aktualności
Wczesne wspomaganie
Oferta pozalekcyjna
Kadra
Publikacje/Innowacje
Projekty
Wiadomości archiwalne
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze Przytocko
Edukacyjne        Centrum Konsultacji
Rodzice
Pomoc psychologiczno pedagogiczna
Język kaszubski
 
 
Dzieciom i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną nasz Ośrodek zapewnia udział
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Uczestniczą w nich osoby posiadające orzeczenie 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajęcia organizowane się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.  Udział  w tych zajęciach jest spełnieniem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 
Zajęcia zespołowe odbywają się w grupach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć w oparciu
o indywidualny program opracowany przez prowadzącego zajęcia nauczyciela we współpracy
 z psychologiem, na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Godzina zajęć trwa 60 minut.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim.
Każdemu wychowankowi nauczyciele stwarzają szansę na sukces, by mógł osiągać poczucie sprawczości
(przy minimum wysiłku można osiągnąć maksymalny efekt).
 


r.

Nasz adres:
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im.Marynarza Polskiego
ul.Korczaka 1
76-231 Damnica
tel./fax(059)8113069
Napisz...
sekretariat:
 
P.O. Dyrektora
Mirosława Sawicka-Glinka
mesawicka@op.pl

 
Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
W naszym Ośrodku zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są od 2006 roku
z inicjatywy ówczesnej pani dyrektor Władysławy Hanuszewicz. Na uznanie zasługuje bardzo wysoka frekwencja uczestników zajęć, zaangażowanie rodziców w proces rewalidacji swoich dzieci oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy przez prowadzących nauczycieli. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć zespołowych sprawuje pomoc nauczyciela. Zajęcia odbywają się w dużej, przestronnej sali, wyposażonej w siedziska Baffin, stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne peryferia, które zastępują mysz; suchy basen, kliny, sakwy, domek lustrzany i inne pomoce dydaktyczne uwzględniające indywidualne możliwości i potrzeby wychowanków. 
 
W bieżącym roku szkolnym, uczestnicy obu zespołów również wzięli udział w Szkolnych Dniach Profilaktyki i Sportu. Tym razem pod hasłem Nie daj się wirusowi - jedz kiszonki, pij sok z kiszonego buraka!   ...czytaj więcej...
 
Technologia wspomagająca (AT) dla osób niemówiących.   ...czytaj więcej...
 
Indywidualizacja w pracy rewalidacyjno-wychowawczej.   ...czytaj więcej...
 
Wspólnie przełamując milczenie - Międzynarodowy Miesiąc AAC 2020
Razem przełamując milczenie - tak brzmi hasło tegorocznych obchodów miesiąca AAC, ogłoszone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej ISAAC. My również celebrowaliśmy to święto, czego zwieńczeniem jest poniższy film.. 
...kliknij aby obejrzeć film...
Rok Szkolny 2020/2021
 
Świąteczne pierniki
Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nam z wieloma obyczajami. Dla wielu przedświąteczną tradycją jest pieczenie ciasteczek. 
...czytaj więcej...
 
Międzynarodowy Miesiąc AAC  - Alternatywnej i Wspomagającej komunikacji
Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC, czyli alternatywnej i wspomagającej komunikacji, co oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. 
...czytaj więcej...
 
Projekt "Halliwick - terapia w wodzie"
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem "Promyk" z Damnicy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku, możliwa była realizacja projektu pn. "Halliwick - terapia w wodzie" skierowana do wychowanków zespołu rewalidacyjno-wychowawczego nr. 1. W zadaniu uczestniczyła również absolwentka naszej placówki.  ...czytaj więcej...
 
W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła się realizacja programu własnego nauczyciela prowadzącego drugi zespół rewalidacyjno - wychowawczy pt.: "Sensoplastyka – usprawnianie motoryki małej oraz stymulacja zmysłów poprzez zabawy masami plastycznymi".  ...czytaj więcej...
 
W bieżącym roku szkolnym 2018/19 Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1 pod nadzorem Ewy Szada-Borzyszkowskiej oraz Aliny Filipek-Ziółkowskiej wspólnie z klasą IIIb pod nadzorem Magdaleny Panek będą organizowali zajęcia kulinarne. ...czytaj więcej...
 
W  roku szkolnym 2017/2018 kontynuowane są zajęcia integracji sensorycznej w 1 zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Wychowankowie rozwijają komunikację, motorykę dużą
i samodzielność. Stymulują bazowe systemy zmysłowe: układ przedsionkowy, dotykowy
i proprioceptywny.  ...czytaj więcej...
Rok Szkolny 2018/2019

<  1  2  3  >