STRONA GŁÓWNA

 

Zapraszamy
na Dni Otwarte Ośrodka oraz bezpłatne konsultacje
w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
organizowane w ramach obchodów 55 – lecia placówki

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy zaprasza rodziców i nauczycieli z powiatu słupskiego na bezpłatne konsultacje poświęcone metodom nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Spotkania zaplanowano w dniach:
28 - 29 kwietnia, 13 maja, 8 – 9 czerwca 2011 r. , w godz. 9.00 – 13.00.
UWAGA:
na życzenie (np. po uzgodnieniach telefonicznych z dyrektorem Ośrodka) zainteresowanych spotkanie konsultacyjne może zostać zorganizowane w godzinach popołudniowych w dowolnym terminie.
Na wszystkich zainteresowanych będą czekać nauczyciele – specjaliści z Ośrodka:
psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, specjalista ds. integracji sensorycznej, specjalista ds. autyzmu, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju, doradca ds. kształcenia specjalnego.
Dane do kontaktu z placówką:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy,
ul. J. Korczaka 1
tel./fax do sekretariatu: (0 59) 811 30 69
do dyrektora: 0 501 475 194
e-mail: do sekretariatu: oswdamnica@wp.pl
do dyrektora: w-han@wp.eu
 
Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan