STRONA GŁÓWNA

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy                                                                                                                                 Damnica, 2013-11 -22

im. Marynarza Polskiego w Damnicy

76- 231 Damnica

ul. Korczaka 1, tel./fax 0 59 8113069

 

 

 

Ocalmy od zapomnienia Jasełka.

Niech wzruszają, budzą refleksję, przypomną tradycje, obyczaje i wartości,

a przede wszystkim będą okazją tworzenia niepowtarzalnego teatru.

 

Pragnąc przyczynić się do kultywowania staropolskich zwyczajów

i uwzględnić kulturowe dziedzictwo

uczniowie i nauczyciele Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Damnicy im. Marynarza Polskiego

zapraszają na:

 

 IV OGÓLNOPOLSKI  PRZEGLĄD WIDOWISK BOŻONARODZENIOWYCH

 

 

„Damnickie Betlejki”

pt. „Kolęda płynie z wysokości i uczy nas miłości”.

 

Przegląd odbędzie się w pałacowym klimacie w Damnicy 16 stycznia 2014 r.

 

 

                                                                                                     Zgłoszenia należy przesłać na adres:

                                                                                                               Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

                                                                                            76-231 Damnica, ul. Korczaka 1

                                                                            tel./fax  0 59 8113069

                                                                                     e-mail: oswdamnica@wp.pl

                       

                                                                            do 20 grudnia 2013 r.

 

Regulamin i karta zgłoszeń

Z a p r a s z a m y !

 
Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan