STRONA GŁÓWNA

 

Uroczystości wręczenia Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość” w SOSW w Damnicy w dn. 5 maja 2010 r.

DSC_4191 PDGON 2010 DSC_4197 PDGON 2010 DSC_4209 PDGON 2010 DSC_4218 PDGON 2010

Photo Gallery Ajax by VisualLightBox.com v3.1

 
Aktualnie w Polsce żyje około 380 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, ten rodzaj upośledzenia dotyka około jednego procenta społeczeństwa. Takie osoby są często spychane na margines życia społecznego, poniżane i pozbawiane prawa do nauki i pracy. Wszystkie te bariery utrudniają im godną egzystencję. Tak być nie może, dlatego aby uzmysłowić społeczeństwu niedolę tej grupy osób niepełnosprawnych i pokazać ich siłę do walki o lepsze życie, ustanowiono Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Europejski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnością Intelektualną. Święta te obchodzone są corocznie 5 maja, a ich historia ma swój początek we Francji.
            Osoby niepełnosprawne chcą być traktowane tak jak osoby sprawne i mają do tego pełne prawo, nie tylko przez jeden dzień w roku… Wielu spośród nas aktywnie wspomaga tę część naszej społeczności, wciąż jednak potrzeba wiele zrozumienia, taktu, tolerancji w tym zakresie. 5 maja to okazja do pokazania, że upośledzenie umysłowe nie powinno i nie może być przyczyną dyskryminacji. Tego dnia w wielu polskich miastach, instytucjach, organizacjach, odbywają się uroczyste spotkania, festyny, marsze godności czy też  imprezy integracyjne, których zadaniem jest przełamanie izolacji i niechęci.
          W powiecie słupskim już po raz drugi spotykano się z tej właśnie okazji.  W dniu 5 maja br.– dla uhonorowania aktywnej działalności skierowanej do osób niepełnosprawnych – zostały wręczone Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. DAJĘ RADOSC.
 
Wyróżnienia – z rąk wicestarosty Andrzeja Burego - otrzymali:
 
 1.    Władysław Bądkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Damnica, który od kilkunastu lat wspiera Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy zarówno w postaci finansowej, jak                           i rzeczowej. Aktywnie uczestniczy i wspomaga wszelkie imprezy i uroczystości oświatowo – kulturalne organizowane corocznie przez SOSW na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, są to m.in.: dni dziecka, poranki wielkanocne, wigilijne spotkania. Święto Patrona , Konfrontacje Kulturalne, Damnickie Betlejki. Osobiście lub poprzez swoich współpracowników udziela fachowych porad i wskazówek dotyczących ochrony przyrody w zabytkowym parku będącym własnością tej placówki.
Wielokrotnie, w sytuacjach niekoniecznie okazjonalnych, Nadleśnictwo Damnica przekazało uczniom sprzęt sportowy, artykuły szkolne, liczne pomoce dydaktyczne. W bieżącym roku-już po raz drugi- Nadleśnictwo włączyło się w organizowanie obchodów Powiatowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie, wspierając w tym zakresie wszelkie zabawy, festyny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 
2.    GŁÓWCZYCKI OŚRODEK WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - Stowarzyszenie założone w 1997 roku przez nauczycieli i rodziców skupionych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Główczycach.  W ciągu 13 lat działalności Stowarzyszenie pozyskało od wielu różnych sponsorów środki finansowe i rzeczowe i zrealizowało szereg projektów skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, jak również do środowiska pozaszkolnego, tzn. do osób starszych, osób niepełnosprawnych, rodziców, nauczycieli, gminnego samorządu.
Stowarzyszenie systematycznie i niezwykle aktywnie współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Rumsku. Wieloletnia współpraca młodzieży szkolnej, pod patronatem Ośrodka- wyraźnie zmienia niechętny początkowo stosunek środowiska do placówki dla osób niepełnosprawnych.
 
3.   MARCIN WÓJCIK  - wychowawca Aresztu Śledczego w Słupsku, w Oddziale Zewnętrznym w Ustce. Jego pomysłem jest autorski program readaptacji skazanych pt.„Cztery pory roku”. Beneficjentami tego przedsięwzięcia są najbardziej pokrzywdzeni przez los: niepełnosprawni intelektualnie pensjonariusze, z dysfunkcjami narządów ruchu, poruszający się na wózkach– mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.
     Pan Marcin, ze swoimi podopiecznymi z aresztu, współorganizuje imprezy , m.in. rajdy rowerowe osób niepełnosprawnych, mikołajki, dni dziecka, grzybobrania, wycieczki rowerowe.
     Jego inicjatywie poświęcono część programu TV Polsat pt.„Nasze Dzieci”. Najważniejsza nagroda „Oskar” dla więziennictwa, pn. Kryształowa Waga dla wymiaru sprawiedliwości, którą Polska odebrała w Brukseli, jest w dużej części zasługą realizacji programu „Cztery pory roku”, czemu wyraz dał Minister Sprawiedliwości, składając osobiście podziękowania w Areszcie Śledczym i Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.
 
4.    Państwo Leonarda i Leszek Żaczek - mieszkańcy Słupska, aktualnie: na emeryturze. Ich charytatywna działalność wypływa z dobrego serca i z całą pewnością  nie jest podyktowana społecznymi nakazami, zobowiązaniami, a jedynie osobistą chęcią niesienia pomocy osobom potrzebującym.
     Państwo Żaczkowie dzielą się wszelkimi darowiznami: własnymi oraz pozyskanymi od swoich znajomych, sąsiadów, od ludzi dobrej woli. Przekazują je na potrzeby osób zamieszkałych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Zdobywają w ten sposób odzież, bieliznę pościelową, sprzęt gospodarstwa domowego. Bardzo ważne i cenne jest to, że są to często rzeczy niewymiarowe, bardzo duże, z nabyciem których bywają problemy, a są bardzo potrzebne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.  Najcenniejsze jest jednak to, iż pomoc ta jest w każdej mierze bezinteresowna, wypływająca  tylko z potrzeby serca.
 
Występ uczniów z SOSW w Damnicy –  przygotowany pod kier. Ewy  Borowczyk
a/ Ilustracja ruchowa do utworów polskich kompozytorów wg metody Batii Strauss”,
b/ akompaniament perkusyjny niemetodyczny do utworu  Franciszka Schuberta „Moment musical f-moll”.
W drugiej częścispotkania nastąpiło podsumowanie wyników międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Oni są wśród nas” .
Na zakończenie uroczystości  wszyscy goście zostali zaproszeni do udziału w dalszych obchodach powiatowego dnia godności osób niepełnosprawnych oraz do obejrzenia  wystaw: 
                                           -  plakatów  pt. „Oni są wśród nas”
                                           -  książek pt. „Osoba niepełnosprawna w literaturze”.
 
Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan