Prezentacja OSW

Oferta edukacyjna
Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej na rok 2015/2016
Dokumentacja
Damnica
Ośrodek
Szkoły
Internat
Wczesne wspomaganie
Oferta pozalekcyjna
Kadra
Pałac
Publikacje/Innowacje
Projekty
Wiadomości archiwalne
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze OSW
Edukacyjne        Centrum Konsultacji
 
 
„Tajemniczy świat historii”

Właśnie pod takim tytułem Tajemniczy świat historii klasa IIIb Gimnazjum przy SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy realizowała innowację pedagogiczną. Przez okres dwóch lat, systematycznie, jeden raz w tygodniu na zajęciach funkcjonowania wprowadzano wybrane treści z historii. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem uczyli się historii Polski, zdobyli też wiele informacji o swoim regionie.
Podsumowania innowacji dokonano 20 czerwca 2016 roku. W spotkaniu na Sali Lustrzanej uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Marzenna Mazur, Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Pani Katarzyna Maciejewska, kierownik działu edukacji i promocji słupskiego muzeum. Goście, wspólnie
z nauczycielami i uczniami, obejrzeli prezentację na temat przeprowadzonej innowacji oraz wystawę starych historycznych, przedmiotów. Eksponaty na wystawę przynieśli zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele. Bardzo aktywnie włączył się do niej mieszkaniec Damnicy, Pan Jan Lisicki.
       ...czytaj więcej...
 


r.

Nasz adres:
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im.Marynarza Polskiego
ul.Korczaka 1
76-231 Damnica
tel./fax(059)8113069
Napisz...
sekretariat:
 
P.O. Dyrektora
Mirosława Sawicka-Glinka
mesawicka@op.pl

 
Lekcja historii - hitlerowskie obozy zagłady

W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do obozu koncentracyjnego Stutthof oraz na Mierzeję Wiślaną w Stegnie. Uczestniczyli w niej wybrani uczniowie klas gimnazjum i SPdP wraz z opiekunami. Pani przewodnik- była nauczycielka, historyk Barbara Stoltman oprowadziła nas po obozie. Dla nas wszystkich była to prawdziwa, smutna lekcja historii.  
...czytaj więcej...
 
Dzień Patrona2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Po raz kolejny w SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy świętowano Dzień Patrona. Główne uroczystości miały miejsce 1 i 2 czerwca, chociaż imprezy i zajęcia towarzyszące temu wydarzeniu będą trwały niemalże do końca roku szkolnego. Tegoroczne obchody zbiegły się z 10. rocznicą nadania placówce imienia Marynarza Polskiego. Dlatego też kształtowanie postaw obywatelskich, ekologicznych oraz pobudzanie zainteresowań marynistycznych naszych uczniów jako jedno z głównych zadań Programu Wychowawczego Szkoły, miało w tym roku szczególny aspekt wychowawczy.
 
Od kilku lat tradycją w Ośrodku jest wybór patrona, który byłby dla uczniów żywym przykładem marynarza lub żeglarza, który może bezpośrednio poznać nasze dzieci i młodzież, spotkać się z nimi oraz wziąć udział we wspólnej zabawie. Tak też było z Patronami z lat ubiegłych: kapitanem Januszem Zbierajewskim i kapitanem Jackiem Zielińskim. Nie mogło być inaczej także i w tym roku. Żeglarka Dobrochna Nowak, obecna Patrona SOSW im. MP w Damnicy przyjechała do nas z Giżycka, gdzie pracuje jako instruktor żeglarstwa (mieszka w Krakowie) i wspólnie z nami aktywnie uczestniczyła w obchodach.
         ...czytaj więcej..
 
Wojewódzki Konkurs dla SPDP we Wdzydzach Kiszewskich

18 maja 2016 r. nauczycielki Aleksandra Studzińska i Katarzyna Wiśniewska wspólnie z uczniami klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy wybrały się na Kaszuby do znanej miejscowości Wdzydze Kiszewskie. Tam razem z uczniami innych pomorskich szkół SPdP uczestniczyły w II Wojewódzkim Konkursie Szkół Przysposabiających do Pracy „Znam swój kraj” pod hasłem „Dawniej na Kaszubach”.
...czytaj więcej...
 
 
Dnia 13.05 w piątek, uczniowie klas SPdP wspólnie z panią Katarzyną Wiśniewską wyjechali do Słupska na koncert.

Już nie po raz pierwszy, uczniowie naszej szkoły, mieli okazję przysłuchiwać się pięknym dźwiękom, wyczarowanym przez Orkiestrę Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica pod batutą Bohdana Jarmołowicza.
Tym razem motywem przewodnim muzycznego spotkania był „Zaczarowany świat bajek”.
...czytaj więcej...
 
 
Nasza szkoła odebrała certyfikat „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”

Nasz Ośrodek w okresie od 2.10.2015 r. do 29.03.2016 r. brał udział w ogólnopolskim konkursie pt. „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +” organizowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie (organizacja pożytku publicznego) oraz Komitet Honorowy w Warszawie.
5 maja 2016 r. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy otrzymał tytuł i certyfikat „Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń +”. Jest to wielkie wyróżnienie dla naszych szkół (SP, G, SPdP) i efekt codziennej, ciężkiej pracy w zakresie doskonalenia bezpieczeństwa i opieki nad uczniami.  
...czytaj więcej..
 
 
MISTRZOSTWA EUROPY W WARCABACH 100 -POLOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIŃSK (BIAŁORUŚ) 1.05. – 07.05.2016 r.

Reprezentanci Polski - uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy w tegorocznych Mistrzostwach Europy w Warcabach na Białorusi odnieśli wielki sukces.
Wrócili do kraju z dwoma medalami w kategorii spesholimpik. Srebro wywalczył uczeń kl. III gimnazjum - Damian Kirko, brązowy medal zdobył Adam Czub uczeń kl. I szkoły przysposabiającej do pracy. Natomiast trzeci zawodnik ze SOSW w Damnicy - Piotr Biłyk, który potyczki warcabowe zakończył na czwartym miejscu. Opiekunami reprezentacji byli dwaj nauczyciele: Piotr Modzelewski (wuefista) oraz Sergiej Kaptsiuh (anglista).
W Mistrzostwach w sumie wzięło udział 22 zawodników i 10 zawodniczek z różnymi niepełnosprawnościami. Byli to reprezentanci Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdawii.
Wygrana Damiana i Adama oznacza kwalifikację na Mistrzostwa Świata w Warcabach , które odbędą     się jeszcze w tym roku pod koniec sierpnia w Bułgarii.
Cieszymy się ogromnie i składamy gratulacje, a w środę wszyscy razem będziemy oglądać nagrania        i zdjęcia z tego wielkiego wydarzenia.    

Opracowanie: opiekunowie reprezentacji
Mirosława Sawicka-Glinka
...więcej...

<  1  2  3  4  5  >